Informacija apie viešąsias paskaitas! | Info about public lectures!

Balandžio 13-14 dienomis BEST Kaunas organizuoja paskaitas visiems KTU studentams šiomis temomis:

– “App development life cycle” (balandžio 13d 18:30, UAB „Telesoftas” atstovai);

– “Gamified learning” (balandžio 14d 17:30, atstovai iš  „Solid Education”).

Balandžio 13-14 dienomis BEST Kaunas organizuoja paskaitas visiems KTU studentams šiomis temomis:

– “App development life cycle” (balandžio 13d 18:30, UAB „Telesoftas” atstovai);

– “Gamified learning” (balandžio 14d 17:30, atstovai iš  „Solid Education”).

Paskaitų metu kompetentingi informacinių technologijų specialistai dalinsis neįkainojama patirtimi, o įgytos praktinės žinios ir patarimai padės studentams realizuoti savo idėjas.

Paskaitos vyks “Talent garden” (Laisvės al 59, Kaunas, 3 aukštas), anglų kalba.

Paskaita:

„App development life cycle“:

Turi „crazy“ idėją, bet nežinai, kaip ją realizuoti? Tarptautinės mobiliųjų aplikacijų įmonės „Telesoftas” atstovai tau papasakos viską nuo A iki Z, ką turi žinoti siekdamas įgyvendinti savo viziją. Šios paskaitos metu išgirsi praktinius patarimus, kurie daugeliui projektų padėjo ne tik išvysti dienos šviesą, bet ir uždirbti ilgalaikį pelną.

Gamified learning.

Ar kada nors patyrei jausmą, kai mokymąsi mielai iškeistum į žaidimus? Ar norėtum lengviau pasiruošti užgriuvusiems koliokviumams ir su didesne motyvacija?

Jei bent į vieną iš klausimų atsakei „Taip“, tuomet ši paskaita kaip tik Tau! Jos metu dėstytojai iš „Solid Education“ parodys, kaip galima suderinti pramogas su mokslais, kaip pritaikyti žaidybinius elementus akademinėje veikloje ir lengviau įsisavinti norimas žinias.

Įmonės

Telesoftas:

Telesoftas yra pirmoji mobiliųjų aplikacijų kompanija Lietuvoje , įsikūrusi jau nuo 2003 metų kartu su padaliniais Dubajuje (JAE), Ciuriche (Šveicarija) ir San Franciske (JAV). Ši įmonė nesustoja augti, ieškoti inovacijų nuo pat savo susikūrimo. „Telesoftas“ jau daugiau nei dešimt metų specializuojasi programinės įrangos ir žaidimų kūrimo srityse. Nuo 2010 metų aktyviai dalyvauja „Silicon Valley“ ir kituose renginiuose susijusiuose su žaidimų bei mobiliųjų aplikacijų kūrimu. Įgyta patirtis ir žinios tokio tipo renginiuose padeda rengti aukštos kompetencijos specialistus.

Solid Education

„Solid Education“ misija – padėti žmonėms atrasti ir išauginti jų talentus.

„Solid Education“ moko žaidimų programavimo (Unity + C# .NET), verslo programavimo (ASP.NET MVC, C#.NET), piešimo grafinėmis planšetėmis, 3D modeliavimo ir animacijos.

Įmonės atstovai, lankydami mokyklas visoje Lietuvoje, supažindina moksleivius su aukštosiomis technologijomis, skatina mokymąsi ir technologijų kūrimą.

Talentingiausi moksleiviai aktyviai bendrauja su verslo atstovais ir atlieka praktiką įmonėse, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose.

„Solid Education“ komanda dirba su jauniausiais talentais iš visos Lietuvos. Įmonė nuolat  ieško gabių dėstytojų, mentorių ir jaunųjų verslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.

 

EN

Information:

On 13-14 of April BEST Kaunas organizes lectures for all KTU students on the following topics:

-App Development Life Cycle (on 13th of April, 18:30, Telesoftas representatives)

– Gamified learning (on 14th April, 17:30, Solid Education representatives)

During the lectures, IT professionals will share their valuable experience, acquired knowledge and practical tips in order to help students realize their ideas. Lectures will be held at “Talent Garden” „(Laisvės al 59, Kaunas, 3rd floor), in English.

Lectures:

App development life cycle

Do you have a crazy idea but you do not know how to realize it? Representatives from an international mobile application company Telesoftas will tell you everything from A to Z about what you must know in order to achieve your vision. During these lecture you will learn practical advice which has helped many projects not only to see the light of day but also earn long-term profit

Gamified learning

Have you ever experienced the feeling when learning you want to exchange for games? Would you like easily prepare for tests with higher motivation? If at least to one of the questions you answered „Yes“, then this lecture is just for you! During the lecture the teachers from Solid Education will show you how to combine studies with entertainment, how to adapt playful elements to academic work and easier to absorb the desired knowledge

Companies

Telesoftas:

Telesoftas it is the first mobile application company in Lithuania, located since 2003 in conjunction with branches in Dubai (UAE), Zurich (Switzerland) and San Francisco (USA). The company has not stopped growing and is looking for innovation since its establishment. Telesoftas already has 10 years long experience of specialization in software and game development areas. Since 2010 they actively participate in Silicon Valley and other events related to the game and mobile application development. Gained experience and knowledge in such events helps them to develop high-level specialists.

Solid Education

Solid Education is online education center with mission to help to discover and develop talents. They empower 10-18 years old students in schools to get familiar with high-tech industry and programming. We use extremely engaging technologies to teach games, mobile and enterprise software development.

In Lithuania we are partners with IT companies and Game studios in our Education Trips and Hackathon programs. In our organized events, we attract professional mentors from companies, the students create games with Unity engine and they publish them online or share with friends. The Game Development course helps students step in to the professional Business software development and future career..