Tradicijos

Maskotas

Kiekviena BEST grupė turi savo simbolį – maskotą. Kauno maskotas Gambler – minkštas ir švelnus pliušinis žaislas.

BEST’o nariai, keliaudami į vidinius renginius (regioniniai susitikimai, motyvaciniai savaitgaliai ir kt.) pasiima savo grupės simbolį drauge. Čia ir prasideda linksmumas – Kiekvieno BEST’iečio šventa pareiga pagrobti kitos grupės maskotą. Parsivežus trofėjų pas save, BEST’ietis susisiekia su grupės, kuriai priklauso dingęs maskotas, nariais ir pakviečia atvykti, bei susideri dėl išpirkos. Išpirka būna įvairi – nuo šokių iki tos šalies atributikos ar filmuko apie maskoto pasiilgusių draugų.

Susirinkimai

Tam, kad būtų efektyviau aptarti mūsų veiklą, susirinkimų metu BEST Kaunas nariai naudojasi pirštų taisyklėmis. Tokiu būdu nebūna bereikalingo šurmulio ir visi turi galimybę išsakyti savo nuomonę.

Tunak Tunak

Tunak Tunak – tai šokis, įaugęs į BEST’iečių kraują. Tunak šokamas per visus vidinius ir išorinius renginius.  Jis šokamas tiek lauke, tiek viduje, tad nenustebkite jei vieną dieną Laisvės alėjoje išvysite grupę linksmai nusiteikusių studentų šokant šį šokį.

BEST’iečių kelionės

BEST’iečių namai – visa Europa. Nesvarbu į kurią šalį bekeliautume, visur atrandame draugų.

Jei BEST’o narys sugalvoja nukeliauti į kitą šalį – jam tereikia susisiekti su tos šalies vietine grupe (LBG). Tos grupės nariai suorganizuoja vietą nakvynei (dažniausiai priima pas save į namus), atvykus pasitinka ir palydi iki nakvynės vietos, aprodo miestą, išskirtines ir žymiausias jo vietas, supažindina su savo kultūra, tradicijomis.  Ir nesvarbu, ar tai yra kelių dienų viešnagė tame mieste ar tik vieno vakaro tarpinė stotelė pakeliui į dar kitą šalį – BEST’iečiams tai dar viena galimybė pažinti dar vieną kultūrą bei jos atstovus ir žinoma atrasti naujų draugų.

 

BEST Kaunas Kalėdos

Tradiciškai BEST Kaunas kalėdas organizuoja nauji nariai. Jiems pataria vienas patyręs BEST Kaunas narys. Tokiu būdu nauji nariai išmoksta komandinio darbo, susipažįsta artimiau, bei įrodo aktyviems nariams, kad nėra iš kelmo spirti.

Sutrumpinimai

Tam, kad supaprastinti komunikavimą tiek vietiniame lygyje, tiek tarptautiniame, dažnai naudojamiems terminams BEST’iečiai vartoja frazių/terminų trumpinius.

 

Sutrumpinimas

Frazė

Paaiškinimas

AC

Autumni Course

Akademiniai rudens kursai
AR Annual Report Metinė ataskaitą. Ją pateikia vietinių BEST grupių board’ai, tarptautinis board’as.
BAP BEST Aniversary Project Projektas, skirtas BEST dvidešimtmečio jubiliejui
BAS BEST Application System Sistema, naudojama registravimuisi į kursus www.best.eu.org puslapyje
BEC BEST Engineering Competition BEST inžinerinės varžybos
BCC BEST Career Centre BEST karjeros Centras
BCS BEST Career Support BEST karjeros galimybių informacinė sistema
BEST Board of European Students of Tehcnology Europos techniškųų universitetų studentų organizacija
BPI BEST Performance Indicator Indikatoriai, parodantys ar sekama BEST strategijos
BSM Board Summer Meeting Tarptautinio BEST board’o vasaros susitikimas
BAM BEST Autumn Meeting Tarptautinio BEST board’o rudens susitikimas
BKT BEST Knowlidge Transfer Žinių apie BEST perdavimas kitiems nariams
BT Board Training Mokymai įvairiausiomis temomis, skirti board’ui
BtB KT Board to Board Knowledge Transfer Žinių perdavimas. Senasis board’as žinias perduoda naujam board’ui
BUC BEST University Centre BEST Universitetų centras. Tai informacinė sistema apie universitetus, kuriuose yra įsikūręs BEST’as
BOARD Board Tai BEST valdyba. Yra tarptautinis board’as, kuris koordinuoja tarptautinę veiklą. Taip pat kiekviena LBG turi savo board’ą.
BWM Board Winter Meeting Tarptautinio BEST board’o žiemos susitikimas
CE Cultural Exchange Kultūriniai mainai, vykdomi tarp BEST grupių
CET Central European Time Centrinės Europos laiko juosta. Visos datos ir DL BEST’e nurodomas pagal CET laiką
CPY Company Įmonė
CMT Comitee Komitetas
CMS Content Management System Turinio valdymo sistema
CNL Career Newsletter Karjeros galimybių naujienlaiškis
CORe Current Overview of Regulations Naujausia statuto versija
DG Discussion Group Diskusijų grupė
DL Deadline Tikslus laikas iki kiada turi būti atliktas darbas
EC Engineering Competition Inžinerinės varžybos
EduCo Educational Comitee Edukacijos komitetas. Tai tarptautinis BEST’o  komitetas, organizuojantis edukacinius renginius. Renginių ataskaitos siunčiamos į EK (Europos Komisija).
EEC External Events Comitee Išorinių BEST’o renginių komitetas. Šis komitetas rūpinasi, kad inžinerinės varžybos EBEC, akademiniai kursai bei kiti išoriniai renginiai būtų organizuojami laikantis nustatytų standartų, kokybiškai.
EoE Event on Education Edukacinis renginys
ER External Relations Kontaktavimas su kitomis organizacijomis
FAQ Frequently Asked Questions Dažniausiai užduodami klausimai
finTeam Financial Team Tarptautinis BEST finansų komitetas.
FR Fund-raising Tai kontaktavimas su įmonėmis, siekiant bendradarbiavimo BEST’o organizuojamuose renginiuose. Taip pat FR vadinama ir board’o pozicija
GA General Assembly Kone didžiausias BESt’o renginys. Į jį susirenka po du atstovus iš kiekvienos vietinės BEST grupės (šiuo metu jų 94), komitetų atstovai, svečiai iš kitų organizacijų, bei žinoma coorganiser’iai (BEST’iečiai iš kitų nei GA organizuojanti grupė, kurie organizatoriams padeda renginio metu). GA metu yra išrenkamas naujas tarptautinis board’as, vyksta pasiūlymų svarstymas, mokymai ir kt. veikla. Trukmė ~8 dienos
GM General Meeting Generaliniai susitikimai. Taip apibendrintai vadinami GA ir PM
GWG Grants Working Group Darbo grupė. Užsiima fondų, sinansuojančių studentus, paieška, bei aplikavimu į juos. Rašo projektus
HR Human Resources Žmogiškieji ištekliai. Tai visa, kas susiję su žmogiškaisiais ištekliais, bei jų valdymu. Taip pat HR yra vadinama ir board’o pozicija
IE Internal Event/ International Evening Šis trumpinys naudojamas dvejomis reikšmėmis: 1. Vidinis renginys, kuris yra skirtas tik BEST’iečiams; 2. Tarptautinis vakaras, kurio metu kiekvienos šalies atstovai pristato savo šalį ir jos kultūrą
IES Internal Events Support tarptautinė pagalba, organizuojant vidinius renginius
IIT International Involvment Training Sesija, kurios metu pasakojama apie tarptautinę BEST veiklą, galimybes
inTRAP INternational TRAiners camP Renginys skirtas esamiems tarptautiniams BEST’o trainer’iams (lektoriams), kurie moko BEST’iečius
IPF International Project Forum Tarptautinis projektų forumas
IRE Internal Regulations Vidinės taisyklės
ITC IT Comitee Informatikų komitetas
JAM Jamboree Laisvalaikio renginys, skirtas BEST’iečiams. Jį sudaro socialinė bei akademinė dalis
JBT Joint Board Training BEST’o grupių board’ų mokymai. Vyksta 3-5 dienas. JBT  metu naujai išrinkti board’ai dalyvauja interaktyviuose mokymuose, kur įgauna reikiamų žinių ir patirties, kurių reikės ateinančioje kadencijoje
KG Knowledge Group Komitetas, kuris rūpinasi informacija, esančia BEST’e
KM Knowledge Management Žinių kaupimas, valdymas
KT Knowledge Transfer Žinių perdavimas (dalijimasis) kitiems asmenis
LBEC Local BEST Engineering Competition Vietinės (universiteto lygio) BEST inžinerinės varžybos
LBG Local BEST Group Vietinė BEST grupė. Pvz LBG Kaunas, LBG Brno…
LTAB Let’s Talk About BEST Pakalbėkime apie BEST – tai tarptautinė el. pašto grupė, kurioje nagrinėjami visi BEST’e iškylantys klausimai, patariama kaip juos išspręsti.
LTSP Long Term Strategic Plan Ilgalaikės BEST’o strategijos planas
ML Motivation Letter/Mailing List Šis trumpinys turi dvi reikšmes: 1. Motyvacinis laiškas; 2. El. pašto grupė
MO Main Organiser Pagrindinis renginio organizatorius (koordinuoja visą renginio organizavimą)
MS Marketing Strategy Reklamos strategija
mT markeTeam Tarptautinis reklamos (ir visa kas su ja susiję) komitetas
NBEC National BEST Engineering Competition Nacionalinės BEST inžinerinės varžybos. Tokios rengiamos pvz Lenkijoje. Lenkijoje yra 6 LBG, kurios organizuoja EBEC
nT newsTeam tai markeTeam’o dalis, atsakinga už BEST’o renginių viešinimą spaudoje ir kt. informaciniuose šaltiniuose
OM Online Meeting Virtualus susitikimas, dažniausiai per Skype. Kadangi BEST’e dažnai renginius organizuojančias komandas, sudaro studentai iš skirtingų šalių, tai gyvai susitikti ir aptarti reikalus ne visada pavyksta.
OST Open Space Technology BEST’o renginiuose būna pagabintas didelis lapas, ant kurio galima užrašyti temą, kuri norima diskutuoti ar išgirsti nuomonę. vakare visi susirinkę peržvelgia užrašytas temas, susiskirtso grupėmis ir diskutuoja.
PG Project Group Grupė, sudaryta projekto vykdymui, pvz EBEC’ui (Europos lygio)
PL Project Leader Asmuo, koordinuojantis projektą
PM President’s Meeting/Project Management Šis trumpinys turi dvi reikšmes: 1. Prezidentų susitikimas – vienas didžiausių BEST’o renginių, į kurį suvažiuoja visų LBG prezidentai, bei tarptautinių komitetų atstovai; 2.  Projekto valdymas
PA Private Area PA – tai vidinė BEST’o sistema. Joje laikoma visa informacija apie mūsų veiklą, dokumentai. Per šią sistemą skelbiami visi vidiniai ir išoriniai BEST’o renginiai, bei į juos aplikuojama. Viešai matoma šios sistemos dalis yra oficialusis BEST puslapis (www.best.eu.org)
PR Public Relations Viešieji ryšiai; board’o pozicija
PWS Public WebSite Oficialusis BEST’o puslapis
RA Region Advisor Regiono patarėjas. BEST’as yra suskirstytas į 11 regionų. Kiekvienas regionas turi savo patarėją, kuris yra tarpiningas tarp LBG ir tarptautinio board’o, bei padeda visais grupei iškilusiais klausimais
RAE Regulations on Admission and Exclusion Reglamentai dėl naujų LBG priėmimo ir esamų LBG pašalinimo.
RAM Ragional Advisors’ Meeting Regionų patarėjų susitikimas
RBEC Regional BEST Engineering Competition Regioninės BEST inžinerinės varžybos. Pvz mūsų regiono (Baltijos šalių ir Rusijos)
RM Regional Meeting Regioninis susitikimas. Jo metu susirenka po 5 delegatus (vienas narys, važiuosiantis į GA, du senesni nariai ir du visai nauji nariai) iš kiekvienos LBG, atstovai iš tarptautinio board’o, komitetų, traineriai. RM metu dalijamasi nuveiktais darbais, vyksta mokymai, dalijamasi sukaupta patirtimi .Tai 4-7 dienų renginys.
SAAR Semi-Annual Action Report Artėjančio pusmečio veiklų planas
SAR Semi-Annual Report Praėjusį pusmenį nuveiktų veiklų ataskaita
SC Summer Course Vasaros kursai
SIM Short Intensive Meeting Labai trumpas ir koncentruotas susitikimas. Tokius organizuoja tarptaurinių renginių organizavimo komandos. Trunka 2-4 dienas.
SpC Spring Course Pavasario kursai
SpM Spring Meeting Pavasarinis susitikimas. Pvz. TiGro SpM
SL Support Letter Rekomendacinis laiškas
SM Summer Meeting Vasaros susitikimas. Pvz finTeam SM
TiGro Training Group Komitetas, atsakingas už trainer’ių ruošimą, visų vietinių BEST grupių narių mokymų organizavimą, tarptautinių renginių metu mokymų organizavimą
TS TrainShop Tai tematiniai daugiau nei savaitės trukmės praktiniai mokymai. Pvz bePROUD (visa, kas susiję su reklama), beRICH (visa, kas susiję su finansais) ir kt.
TsF Trainers Forum Trainerių forumas
TRAP TRAiners camP Tai renginys, kurio metu paruošiami nauji traineriai BEST’e
TRAM TRAiners Meeting Trainerių susitikimas
VI Visual Identity Tai BEST’o ir jo organizuojamų renginių atributikos naudojimo taisyklės, bei jų taikymas
VIP Virtual International Plenary Virtualus tarptaitinis posėdis. Kiekviena LBG turi savo VIP narį, kuris perduoda grupės nuomonę dėl virtualiai aptarinėjamų klausimų
VP Vice President of the Board Tarptautinio board’o viceprezidentas. Pvz. VP for Internal Support
WC Winter Course Žiemos kursai
WG Working Group Darbo grupė, sudaryta kokiam nors projektui. Pvz. GWG – Grants Working Group
WM Winter Meeting Žiemos susitikmas. Pvz. Board WM
WS WorkShop Kūrybinės dirbtuvės, skirtos idėjų generavimui, realizavimui

 .